...

Privacy verklaring

1. Over ons
Skillable
Kerkenbos 1053M
6546BB Nijmegen
KvK-nummer: 67526543
E-mailadres: info@skillable.nl

2. Persoonsgegevens
We bewaren de volgende persoonsgegevens:
a. Voor- en Achternaam
b. E-mailadres
c. Telefoonnummer
d. Eenmanszaak of VOF: dan ook je bedrijfsnaam en vestigingsadres
e. Klantnummer

3. Doeleinden
Waarom bewaren we je gegevens?
Allereerst willen we je laten weten dat je gegevens ten alle tijden veilig zijn bij ons. We hebben ze echter wel echt nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Om duidelijk te maken wat we met de informatie doen en hoe lang we het opslaan.

Contact Leggen
Als jij ons contactformulier invult verwerken we je naam en e-mailadres in onze database, zodat we daarna contact met je kunnen leggen. Wanneer je besluit geen klant van ons te worden bewaren we je gegevens tot een jaar na ons laatste contactmoment.

Overeenkomsten
We verwerken alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en bewaren we die gegevens ook zo lang we nog met de opdracht bezig zijn. Behalve voor onze administratieplicht zullen we deze gegevens een jaar na het einde van de opdracht verwijderen.

Facturen
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Reviews
We stellen het enorm op prijs als je een positieve review voor ons wilt achterlaten. Dit kun je doen via dit formulier via Google Reviews.

4. Doorgifte aan derde partijen
Voor sommige producten / diensten zijn we genoodzaakt om de hulp van derde partijen in te schakelen. Zij krijgen dan ook wel eens persoonsgegevens te zien. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om het beoogde product te verwezenlijken.

5. Jouw rechten
Wij van Skillable hebben transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom willen we je bij deze wijzen op de rechten die jij als klant bij ons hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@skillable.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze cookies plaatsen we om je online gedrag te volgen. Hierdoor kunnen we je als bedrijf beter van dienst zijn.

Social media
Op onze site zijn buttons van Social Media kanalen te vinden. Deze buttons zorgen er mogelijkerwijs voor dat er soms cookies geplaatst worden. Omdat deze sites met andere privacyverklaringen werken dan wij, hebben we hieronder de privacyverklaringen van de desbetreffende partijen onder elkaar gezet.
* Facebook: https://www.facebook.com/skillable.nl
* Instagram: https://www.instagram.com/skillable.nl/
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13067005/

Analytics
We maken gebruik van verschillende analytics diensten. Dit doen we om er achter te komen hoe goed onze website werkt, zodat we deze kunnen optimaliseren willen wel graag onze website optimaliseren. Op onze site worden analytics cookies van verschillende diensten geplaatst. Deze verwerken in principe geen persoonsgegevens en ze tracken je ook niet.

Uitschakelen en verwijderen
Dit doe je via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.